Detail reference

Ferratum Slovakia

Risk assessment
 • analýza rizikovosti klientů
 • integrace na národní rejstříky dlužníků
GDPR
 • implementace přechodu na nové GDPR
Banking
 • správa plateb
 • integrace na core banking systémy
 • integrace platebních metod
Uživatelské rozhraní pro poskytování půjček a správu klientů.

Role Favorlogic

Návrh architektury, vývoj služeb, vývoj uživatelských rozhraní

Webové technologie

  JavaScript
  TypeScript
  Angular
  REST
  HTML
  Sass
  ngrx/store
  GraphQL
  Webpack

Serverové technologie

  Java
  Spring Boot
  Spring Data JPA
  Spring Cloud
  Hibernate
  MySQL
  Openshift
  Docker
  AWS
  Kafka
  Mockito
  Bamboo
  Maven
  GIT

AeronMatch.com

AeronMatch.com je platforma pro spojování nabídky s poptávkou v oblasti IT. Využívá pokročilé algoritmy pro spojování pracovních pozic s kandidáty na základě požadovaných dovedností.

Role Favorlogic

Kompletní analýza, vývoj a provoz platformy AeronMatch.com v cloudu. Kompletní analýza, vývoj a provoz aplikace pro správu pokročilých spojovacích algoritmů

Webové technologie

  JavaScript
  AngularJS
  TypeScript
  Angular
  REST
  HTML
  CSS
  Sass
  Webpack
  PrimeNG
  Bootstrap
  ngrx/store
  Bower
  Gulp
  Vaadin

Serverové technologie

  Java
  Spring
  Spring Boot
  Spring Data JPA
  Hibernate
  PostgreSQL
  Freemarker
  JUnit
  Tomcat
  Maven
  GIT
  Jenkins
  Linux

Českomoravská společnost chovatelů

Aplikace pro Českomoravskou společnost chovatelů:
 • Systém pro laboratoř imunogenetiky pro ověřování původu zvířat podle DNA
 • Mobilní aplikace pro hodnocení krav v terénu

Role Favorlogic

Kompletní analýza, vývoj aplikací a provoz aplikací.

Webové technologie

  JavaScript
  React
  Redux
  Webpack
  REST

Serverové technologie

  Java
  Spring
  Spring Boot
  Spring Data JPA
  Hibernate
  PostgreSQL
  Freemarker
  JUnit
  Tomcat
  Maven
  GIT
  Jenkins
  Linux
 • Vytvoření SW pro vývoj vizualizačních aplikací pro kolejová vozidla
 • Vývoj aplikací pro ovládácí panely kolejových vozidel

Role Favorlogic

Vývoj aplikací

Webové technologie

  JavaScript
  React
  Electron
  Redux
  Webpack
  REST

Serverové technologie

  Java
  Spring Boot
  Antlr
  Qt
  QML
  XML
  C++
  Maven
  GIT
  Linux

Asseco OCB

Omnichannel platforma elektronického bankovnictví pro Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) ve Vietnamu.

Role Favorlogic

Spolupráce na vývoji modulu kreditních karet, půjček a uživatelského nastavení

Webové technologie

  JavaScript
  AngularJS
  REST
  HTML
  CSS
  Less

Serverové technologie

  Java
  Spring Boot
  Spring Web Services
  XML
  JAXB
  Spring Data JPA
  Hibernate
  Oracle DB
  Maven
  GIT

Las-pro

ERP systém pro výrobní firmu zabývající se zpracováním plechů laserem.

Role Favorlogic

Převzetí systému po předchozím dodavateli, zvýšení stability a výkonnosti, vývoj nových modulů

Webové technologie

  Vaadin

Serverové technologie

  Java
  Spring
  Hibernate
  PostgreSQL
  Freemarker
  Tomcat
  Maven
  GIT
  Jenkins
  Linux

BSC

 • Internetové bankovnictví pro korporátní klienty
 • Centrální autentizační a autorizační server

Role Favorlogic

Spolupráce na vývoji webové a serverové vrstvy několika bankovních systémů

Webové technologie

  JavaScript
  AngularJS
  REST
  HTML
  CSS
  Sass
  Bower
  Gulp

Serverové technologie

  Java
  Spring
  Spring Boot
  Spring Integration
  Maven
  SQL
  QueryDSL
  Hibernate
  Oracle DB
  Oracle WebLogic
  Freemarker
  Jasper Reports
  JUnit
  Mockito
  EasyMock
  GIT
  Jenkins
  Linux
  LDAP

Oddlužtemě.cz

Systém pro správu zákazníků a vyhodnocování dluhové situace dlužníků.

Role Favorlogic

Kompletní analýza, vývoj a provoz systému

Webové technologie

  JavaScript
  AngularJS
  REST
  HTML
  CSS
  Sass
  Bower
  Gulp

Serverové technologie

  Java
  Spring
  Hibernate
  Maven
  PostgreSQL
  Tomcat
  Freemarker
  JUnit
  GIT
  Jenkins
  Linux

ČSOB

Internetové bankovnictví pro korporátní klienty (projekt CEB – Corporate Electronic Banking).

Role Favorlogic

Spolupráce na vývoji uživatelského rozhraní

Webové technologie

  Vaadin 7

Serverové technologie

  Java
  Spring
  Maven
  Liferay
  IBM Websphere
  JUnit
  GIT

Tieto

Tieto Service Channel Portal – jednotná mezinárodní platforma pro všechny služby, kterou používají jak zaměstnanci Tieto, tak velcí klienti z různých států světa.

Role Favorlogic

Spolupráce na vývoji webové a serverové vrstvy

Webové technologie

  JavaScript
  AngularJS
  REST
  HTML
  CSS
  Sass
  Bower
  Gulp

Serverové technologie

  Java
  Spring Boot
  Spring Web Services
  Spring Data JPA
  Hibernate
  Maven
  MySQL
  JUnit
  GIT
  Linux
Platforma pro správu reklam na Facebooku. Obsahuje přehledné uživatelské rozhraní, datový sklad a integraci Facebook Ads API a Google Analytics API.

Role Favorlogic

Kompletní analýza a vývoj platformy v letech 2013 - 2015

Webové technologie

  JavaScript
  CanJS
  Jquery
  REST
  HTML
  CSS
  Sass
  Bower
  Gulp

Serverové technologie

  Java
  Spring
  Hibernate
  Maven
  PostgreSQL
  JBoss AS
  Freemarker
  JUnit
  UML
  GIT
  Jenkins
  Linux